Brunilda.Ternova

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Communications or Media
Location Italy
Introduction ITALIANO - Brunilda Ternova è pubblicista, scrittrice, mediatrice culturale, interprete e traduttrice freelance (albanese, italiano, inglese). Se siete editori italiani interessati a pubblicare libri di tutti i generi letterari (romanzi, racconti, saggi, racconti teatrali, favole, poesie, ecc.) di autori albanesi, siete invitati a contattarmi tramite e-mail: bru_ternova@yahoo.it - bru.ternova@gmail.com - https://www.instagram.com/brunilda_ternova/ ............................................................. SHQIP - Brunilda Ternova është publiciste, shkrimtare, ndërmjetëse kulturore, përkthyese freelance (shqip, italisht, anglisht). Nëse jeni botues shqiptar të interesuar për publikim veprash nga të gjitha zhanret letrare (poezi, romane, novela, tregime, ese, pjesë teatrale apo përralla) të autorëve italian në Shqipëri ose të autorëve shqiptar në Itali, jeni të mirseardhur për çdo kontaktim në emailin: bru.ternova@gmail.com - bru_ternova@yahoo.it - https://www.instagram.com/brunilda_ternova/
Interests https://www.instagram.com/brunilda_ternova/