ധന്യനായര്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location പെര്‍ത്ത്, വെസ്റ്റേണ്‍ ഓസ്ട്രേലിയ, Australia
Introduction എന്നെയറിയാന്‍ ചിലര്‍ക്ക് എളുപ്പം കഴിയും മറ്റുചിലര്‍ക്ക് ഒരു ജന്മം കൊണ്ടും കഴിയില്ല.ഇതിലെ വരികളില്‍ ഞാന്‍ ഉണ്ടാകാം, എന്‍റെ മനസ്സുണ്ടാകാം, പ്രണയവും വിരഹവും സ്വപ്നവും മോഹവും ഉണ്ടാകാം. എല്ലാമെല്ലാമായ എന്‍റെ കണ്ണന്‍റെ സാനിധ്യമുണ്ടാകാം.മഴയും നിലാവും കുളിരുമുണ്ടാകാം.