ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation Software Engineer
Location ಇಳಕಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಟಿ.ವಿ ನೋಡುವದು ಹಾಗೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವದು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬರೆಯುವದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಓದಿ, ಇಷ್ಟವಾದರೆ ತಿಳಿಸಿ.
Interests ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಓದುವದು ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ನೋಡುವದು
Favorite Music ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವಗೀತೆಗಳು