மாந்திரீக ஆசான்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Occupation ஆன்மீகம் தெய்வீக இறைபணி
Location இறை அருள் : மாந்திரீக ஆசான்... அகத்தியர் குருகுலம் யோக ஞான பீடம் அகத்தியர் புரம், புதூர் P.O – சிறுமலை திண்டுக்கல் - 624003 cell : 9095590855 - 9655688786 , தமிழ்நாடு - இந்தியா , India
Introduction மாந்திரீகம் என்பது சித்தர்கள் மற்றும் முனிவர்கள் இறைவனின் அருளால் கண்டறிந்த ஒரு அரிய தெய்வீக கலை.மக்களின் வாழ்வில் ஏற்படும் சகல துன்பங்களை நீக்கி இன்பங் களை கொடுக்கும் அற்புத கலை. manthrigaragasiyam@gmail.com