devoted

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Nis, Serbia
Introduction Mama 2 mala sina...lekar u misiji zdrave ishrane kao preventive najčešćih savremenih bolesti...ako uspem bar malo, bar kod nekoga od vas...moja misija je uspela!!!