Heidi Tjugum

My blogs

About me

Gender Female
Occupation Fysioterapeut Sentrum Fysikalske Institutt, Elverum
Location Elverum, Hedmark, Norway
Introduction Blogging synes å være en god mulighet når man ikke har kompetanse til å sette opp en god hjemmeside. Blanda drops er vel en god beskrivelse av innholdet.
Favorite Movies Er visst ikke så ivrig her...