Κωνσταντίνα Παπακώστα

My blogs

About me

Gender Female
Industry Education
Occupation Εκπαιδευτικός
Location Θεσσαλονίκη, Greece
Links Audio Clip
Introduction Η Κωνσταντίνα Παπακώστα εργάζεται ως Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Χαλκιδικής. Συνεργάζεται με το ΕΑΠ ως μέλος ΣΕΠ και με το ΙΕΠ ως Επιμορφώτρια Β'.Έχει σπουδάσει Ιστορία και Αρχαιολογία, είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης και διδάκτορας Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενώ εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στη Διδακτική της Ιστορίας. Συμμετέχει συστηματικά ως εισηγήτρια σε πανελλήνια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά έντυπα και συλλογικούς τόμους. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την έρευνα σχολικών εγχειριδίων Ιστορίας, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, το φύλο, τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ, τη διδακτική της Ιστορίας και την αξιοποίηση των αρχαιολογικών αφηγήσεων στη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης και της εθνικής ταυτότητας. Διηγήματά της έχουν εκδοθεί σε συλλογικούς τόμους. Τα βιβλία της «Σχολικά βιβλία Ιστορίας και κριτική ανάλυση λόγου” και «Φύλο, σχολείο, βιβλία, αφηγήσεις: το έμφυλο πρόσημο της σχολικής Ιστορίας» διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο στην Ανοικτή Βιβλιοθήκη (https://www.openbook.gr/).
Interests Περισσότερες δημοσιεύσεις της στον ιστότoπο https://auth.academia.edu/KonstantinaPapakosta