மாதவராஜ்

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Banking
Location சாத்தூர், தமிழ்நாடு, India
Introduction உலகைப் புரட்டும் நெம்புகோல் மக்களிடமே இருக்கிறது என்று நம்புகிற- வலி,கோபம்,சந்தோஷம் மற்றும் கனவுகளைச் சுமந்த- ஒரு மனிதனின் பக்கங்கள் இவை. புரட்டலாம்...வாருங்கள்.