findley

My blogs

About me

Gender Female
Location София, Bulgaria
Introduction Текстовете в този сайт изразяват личните разбирания, интереси, позиция и мнение на автора Ани Коджаиванова, която не ангажира с тях по никакъв начин компанията и изданието, за което работи.