മുഹമ്മദുകുട്ടി എളമ്പിലാക്കോട്‌

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location India
Introduction മലപ്പുറത്ത്‌ നിലമ്പൂരിനടുത്ത്‌ എളമ്പിലാക്കോട്‌ ഗ്രാമത്തില്‍ ജനനം. മലയാളത്തില്‍ കവിത എഴുതുന്നു. ജിദ്ദയില്‍ പ്രവാസം.