Mary X Jensen

My blogs

About me

Gender Female
Industry Communications or Media
Location Österåker, Sweden
Introduction Jag är allmänt intresserad av vardagspolitik. Vill gärna ta ett steg vidare och vända lite på frågorna för att se dem ur olika vinklar. Gärna personliga. Jag är fil.kand och beteendevetare med inriktning mot IT- och multimedia samt journalist. Juridik, psykologi, retorik och pedagogik är andra områden. Yrkesrollerna har varit många - affärsområdeschef, kommunikationschef, Rektor för Posthögskolan, vice VD, projektledare strategisk affärsutveckling Posten, chefredaktör, konsult. Främst har jag varit verksam inom media och IT men jag har god insyn i politiskt styrda organisationer genom förtroendemannaposter sedan tidigt 80-tal. Idag bedriver jag egen verksamhet och arbetar helst med affärs- och organisationsutveckling som managmentkonsult. Men självklart också med PR och kommunikation vilket på något sätt är livsnerven. Jag är alltid intresserad av nya uppdrag!!! Jag är förtroendevald i min kommun och sitter bland annat som ledamot i utbildningsnämnden samt i styrelsen för Österåkers Vatten AB.