லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ராம்

My blogs

Blogs I follow

About me

Location லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், கலிஃபோர்னியா, United States
Introduction இலக்கிய வானில் இன்னும் ஒரு தாரகையாய் நான் மின்னாவிட்டாலும் சோம்பேறி மேகமாகவாவது சற்று நேரம் சுற்றி விட்டுப் போகின்றேனே! ('ப்ரிய ஸகி’ கவிதைத் தொகுப்பிலிருந்து)