MSDeaf

My blogs

About me

Location Kuala Lumpur, Malaysia
Introduction Di Malaysia, Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia atau Malaysian Deaf Sports Association (MSDeaf) adalah persatuan sukan warga pekak kebangsaan yang memainkan peranan utama mengawal selia dan ketengahkan atlet-atlet pekak berbakat dalam sukan ke peringkat antarabangsa.