Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat

My blogs

About me

Industry Education
Location Finland
Introduction Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry on pedagoginen yhdistys, joka edistää varhaiskasvatuksen erityisopetuksen ja erityisopettajien asemaa Suomessa. www.sveot.fi sveotry@gmail.com Yhdistyksen tarkoituksena on toimia: 1. jäsentensä oikeudellisen aseman turvaamiseksi, palkkauksellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi. 2. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi. 3. varhaiskasvatuksen erityisopetuksen kehittämiseksi ja näkyväksi tekemiseksi 4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi jäsenten keskuudessa. 5. jäsenten ammattitaidon kehittämiseksi