MISSPETEL

My blogs

About me

Gender FEMALE
Introduction בבוקר הייטקיסטיות, אחרי הצהריים אמהות ובערב עקרות בית נואשות.
בין לבין אנחנו גם מנסות להכניס איזו משימה קטנה בשבילנו. משהו קטן לנפש.
ובמקום שבו הקריירה והאמהות נפגשות, נדרשת הרבה מאד יצירתיות... :)
אחת מכינה והשניה אוכלת
האחת יוצרת והשניה מסתכלת

שרית נובק - הוגה, יוצרת ומצלמת
סתיו גרושקביץ - טועמת, כותבת, עורכת ובעיקר מקטרת