හිරණ්‍ය

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location Sri Lanka
Introduction මම ගැන තවම හොයනවා. දන්නා දේ ට වඩා නොදන්නා දේ වැඩි නිසා දැන්ම මම ගැන කියල වැඩක් නෑ. ඕනෙනම් කෙනෙක්ට මම ලියපු දෙයින් මම ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ මම තුල එක කොටසක් මිසක් පරිපුර්ණ මම නෙමේ යි. ඉතින් අපි හැමෝම තුල ඉන්න 'මම' හොයමු.
Favorite Movies Lord of the Rings, Fight Club, Black Swan, The Blind Side, 300, Becoming Jane, Pride and Prejudice, Psycho, The English Patient, Pulp Fiction, The Good the Bad the Ugly, Inception, Godfather
Favorite Music Pop, Rock, R&B
Favorite Books අන්ධකාර තාරකාව, සුබෝධාලංකාරය, රිදී තිරංගනාව, අටවක පුත්තු, මගේ කුළුඳුල් පෙම්වතිය, Vampire Chronicles Series, Sookie Stackhouse Series, Alchemist