Ján Širka

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Occupation prof. (lektor – jazykový redaktor)
Location Silbaš, Vojvodina, Serbia
Introduction Narodený r. 1954 v Silbaši (Vojvodina, Srbsko). Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade. Prednášal 6-7 rokov slovenčinu (aj srbčinu). Od roku 1987 jazykový redaktor v slovenskej redakcii Rádia Nový Sad Rádio-televízie Nový Sad, teraz Rádia Nový Sad Rádia-televízie Vojvodiny. Jazykový redaktor časopisu Prameň Zväzu Slovákov v Chorvátsku (http://www.savez-slovaka.hr/), prispieva do webovej stránky http://kruhy.blogspot.com/; jazykovo upravil istý počet kníh a 7 ročníkov Pazovských kalendárov. Preložil monografie: O spôsobe života a zvykoch Slovákov prisťahovaných do Markovca Našického (2005), Slováci v Lipovľanoch (2006), Slováci v Komletinciach (2006) a Slováci v Šíde 1810 – 2010...
Interests Indická filozofia, Jazykoveda
Favorite Movies Rashômon
Favorite Music Klasika
Favorite Books Hermann Hesse: Siddhártha, Hermann Hesse: Hra so sklenenými perlami