ದಿವ್ಯಾ ಮಲ್ಯ ಕಾಮತ್

My blogs

About me

Gender FEMALE
Occupation Software Engineer
Location Bangalore/Udupi, Karnataka, India
Introduction ಭಾವನೆಗಳ ಸಾಗರಕೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಕವನದ ಮೂಲಕ ಹರಿಬಿಡುವ ಹುಡುಗಿ...