Uitgeverij crU

My blogs

About me

Introduction crU is een uitgever van poëzie. Binnen dit fonds worden bijzondere uitgaven opgenomen op het gebied van poëzie die anders verloren dreigen te gaan in het speelveld van de bestaande fondsen. De uitgaven binnen het fonds worden geproduceerd via publishing/printing on demand. Manuscripten kunnen ingestuurd worden via e-mail: xitgeverijcrx@gmail.com (overal waar ‘x’ staat, dient u deze te vervangen door de letter ‘u’). Alleen manuscripten die aangeboden worden in PDF, worden in behandeling genomen. Op genoemd e-mailadres kunnen ook recensie-exemplaren aangevraagd worden.