ഗൗരി

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Engineering
Occupation Software professional
Location Bangalore, Karnataka, India
Introduction ഞാന്‍ ആരാണ് എന്നത് എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല.... എവിടെയൊക്കെയോ വെച്ച് പൊട്ടി പോയ ഒരുപാട് ചില്ല് കഷ്ണങ്ങള്‍ .... അവയെ കൂട്ടി ചേര്‍ക്കാന്‍ ഉള്ള ഒരു യാത്രയില്‍ ആണ് ഞാന്‍....
Interests Reading, Writing, Travelling