இறக்குவானை நிர்ஷன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Advertising
Location Rakwana, Ratnapura, Sri Lanka
Introduction "அறிவில்லாதவன்" எனச் சொல்கிறார்கள்.
Interests இயற்கை ரொம்பப் பிடிக்கும். தமிழ் மீதுள்ள தீராத ஆர்வம் காரணமாக தமிழ் சம்பந்தமான அனைத்தையும் கற்கும் கரைகாணா ஆவல்....
Favorite Music பியானோ இசை, அம்மாவின் அழைப்பு
Favorite Books சுவாமி விவேகானந்தரின் புத்தகங்கள், பொன்னியின் செல்வன், வாலி கவிதைகள்