Stowarzyszenie "Michałów"

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Location Warszawa Praga Północ Szmulowizna, Michałów , Poland
Introduction Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców "MICHAŁÓW" zostało założone w 2008 r. przez grupę mieszkańców i sympatyków warszawskiej Pragi, głównie Michałowa i Szmulowizny. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000324790. Celem Stowarzyszenia jest: podnoszenie jakości życia mieszkańców Pragi poprzez wspieranie rewitalizacji i rozwoju rejonu Pragi, w szczególności Michałowa i Szmulowizny, współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie konsultacji społecznych oraz współtworzenia programu rewitalizacji rejonu Pragi, w szczególności Michałowa i Szmulowizny. Wytyczone cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: 1) prowadzenie działalności informacyjnej, 2) opracowywanie i zgłaszanie inicjatyw i wniosków, 3) podejmowanie interwencji w zakresie objętym przedmiotem działalności stowarzyszenia, 4) współpracę, szczególnie z instytucjami samorządu terytorialnego w przygotowaniu projektów, rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych, 5) publikacje w mediach.
Interests Warszawa, Praga Północ, Szmulowizna, Michałów, Szmulki, ład przestrzenny, zrównoważony rozwój, architektura, rewitalizacja, przestrzeń publiczna, integracja społeczna, zrównoważony transport, wspólnota lokalna, ochrona zabytków, lokalna kultura, lokalne rzemiosło