Francisco Xavier Lores

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation Profesor de Economía na Universidade de Santiago de Compostela
Introduction I received a degree in Economics in 1991 from the Autonoma University of Madrid and a Ph.D. in economics by the Carlos III University of Madrid in 2002. I developed my research and teaching activity at the Universities of Carlos III of Madrid, Vigo and Santiago de Compostela where I live and work currently. My areas of research interest focus on the application of models of dynamic general equilibrium for the analysis of economic problems. Also I am member of the Galician Association for the Freedom and the Democracy, integrated association in the European Liberal Forum which is the foundation of the European Liberal Democrats, the ALDE party.
Interests Recibin a licenciatura de Economía en 1991 pola universidade Autónoma de Madrid e doutoreime en economía pola Universidade Carlos III de Madrid en 2002. Desenvolvín a miña actividade docente e investigadora nas Universidades de Carlos III de Madrid, Vigo e Santiago de Compostela onde vivo e traballo actualmente. As miñas áreas de interese investigador se centran na aplicación dos modelos de equilibrio xeral dinámico para a análise de problemas económicos. Tamén son membro da Asociación Galega para a Liberdade e a Democracia, asociación integrada no European Liberal Forum que é a fundación do European Liberal Democrats, o ALDE party.