peter farárik

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation učiteľ geografie
Location Skalica, Slovakia
Links Wishlist
Introduction Učiteľ geografie, ktorý ešte za krátky čas v školstve nestihol vyhorieť a preto si myslí, že svojimi vlhkými zápalkami zapáli iných.