www.akotetzetewahedo.org

My blogs

About me

Introduction የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን እምነት ፣ ሥርዓት እና ትውፊት ፣ ታሪክ እና ቅርስ በሚዲያ በኩል ለዓለም ለማስተዋወቅ በበጎ ፈቃደኛ የቤተ ክርስቲያን ልጆች የተቋቋመ መርሐ ግብር ነው::
Interests የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን እምነት ፣ ሥርዓት እና ትውፊት ፣ ታሪክ እና ቅርስ በሚዲያ በኩል ለዓለም ለማስተዋወቅ በበጎ ፈቃደኛ የቤተ ክርስቲያን ልጆች የተቋቋመ መርሐ ግብር ነው::