AAS i Paris

My blogs

About me

Introduction Svenska konstföreningen i Paris bildades 1957 och har som främsta syfte att vara till stöd för i Frankrike bosatta svenska konstnärer. Vi anordnar därför varje år utställningar på Svenska klubben och köper in konst som sedan lottas ut bland medlemmarna under den traditionella festen i juni som avslutar vårsalongen. Vi erbjuder också besök i ateljéer och på utställningar och andra informella sammankomster runt en person eller ett ämne som bör intressera medlemmarna i föreningen. Medlemskapet stimulerar till att göra nya bekantskaper och få nya kunskaper. Våra föredrag hålls på svenska eller franska. Ateljébesök m.m. och i synnerhet pratstunderna runt vin med tilltugg efteråt passar alla. Medlemsavgiften för år 2015 är 55 € per person (inklusive lott och en litografi) men vi har även en avgift för två personer med samma adress, 90 € som ger rätt till två lotter men bara en litografi - som presenteras nedan. Ingmari Archambeaud, Trésorière/Skattmästare bernardarchambeaud@orange.fr Pierre Tolcini, Secrétaire/Sekreterare pierre.tolcini@gmail.com