நா. கணேசன்

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Location Houston, Texas, United States
Introduction பொழில்வாய்ச்சியில்(பொள்ளாச்சி) வளர்ந்து, ஹ்யூஸ்டனில் வாழ்கிறேன். நாசா விண்மையத்தில் பணி. தமிழ்மணம் நிறுவனக் குழுவினர். Interests: Classical Tamil texts, premodern literature & prabandhams in palm leaves, Indology, Indus in Bronze era, Dravidology research in Universities, Tamil old print book bibliography, Indic scripts in Unicode
Interests தமிழ் இலக்கியம்: சங்கம் முதல் பிரபந்தங்கள்வரை -பனையோலையிலும், பழைய புத்தகங்களிலும்.
Favorite Books தக்கை இராமாயணம், காராணை விழுப்பரையன் மடல்