ஊரான்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location தமிழ்நாடு, India
Introduction அறியாமையும், இயலாமையும் மக்களிடமிருந்து அகல வேண்டும் என்பதே எனது அவா.
Interests படித்தல், பிறரோடு கருத்துரையாடல், உடற்பயிற்சி.
Favorite Books மனித சாரம், நான் எவ்வாறு எழுத கற்றுக் கொண்டேன்.