Agenda 21 escolar

My blogs

About me

Location L'Hopsitalet del Llobregat, Barcelona, Spain
Introduction L’A21E és l’aplicació de l’Agenda 21 a la realitat dels centres escolars. És un compromís de la comunitat educativa per treballar per la qualitat ambiental i la sostenibilitat del centre educatiu i el seu entorn.