ณัฐนนท์ วิทยาประโคน

My blogs

About me

Occupation รับราชการ
Location ไทย, ภาคอีสาน, Thailand
Introduction ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้า บริหารงานด้วยความจริงใจ และเอื้อกับบุคลากรทุกคนในโรงเรียน อยู่กันอย่างมีความสุขตลอด