राष्ट्रवार्ता न्युज

My blogs

About me

Gender Male
Industry Non-Profit
Location Desaiganj, maharashtra, India
Introduction संपादक
भारत म. दयलानि
मो. न. +91 73870 00414
राष्ट्रवार्ता न्यूज मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीतील लेखांतील आणि पत्रांतील मते संबंधित वार्ताहराची व लेखकाची असून राष्ट्रवार्ता न्यूज संपादक प्रकाशक अथवा मालक यांचा त्या मतांशी काहीही संबंध नाही. या मधील जाहिराती या जाहिरातदाराने दिलेल्या माहितीवर आधारित असतात. बातमी लेख व जाहिरातीतील मजकुराची वैधता राष्ट्रवार्ता न्यूज पाहू शकत नाही बातमी लेख व जाहिरातीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला जबाबदार संबंधित वार्ताहर लेखक किंवा जाहिरातदारच आहे.