Κατάληψη ΙΡΙΔΑ

My blogs

About me

Introduction Η συνέλευση της Κατάληψης Ίριδα πραγματοποιείται καθημερινά στις 19:00

//

Το κτίριο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ακαδημίας και Ιπποκράτους. Η είσοδος βρίσκεται επί της Ακαδημίας.

e-mail: katalipsi.irida@gmail.com