காண்டாமிருகம்

My blogs

Blogs I follow

About me

Occupation ஊர் மேய்வது
Location முதுமலை, தமிழ் நாடு
Introduction நான் ஓரு காண்டாமிருகம். அவ்வளவு தான்...
Interests ஊர் மேய்வது
Favorite Movies டாம் அண்ட் செர்ரி
Favorite Music தப்பு
Favorite Books காமசூத்திரா