ခင္မင္းေဇာ္

My blogs

About me

Industry Accounting
Location Thailand
Introduction အမိျမန္မာျပည္ကို တိုးတက္ေစခ်င္တဲ့သူေတြထဲက တေယာက္ပါ။