പ്രിയ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Occupation Teacher
Location Kannur, kerala, India
Introduction തിരൂര്‍ക്കാരി. കണ്ണൂരില്‍ താമസം. അധ്യാപിക