ഫെമിന ഫറൂഖ്

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Accounting
Occupation Accounts officer
Location തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, India
Introduction നീ തന്നെ ഞാൻ , ലോകം മുഴുവനും തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്നു നിശബ്ദം കരയുന്ന നീ...
Interests വായന, സ്വപ്നാടനം, യാത്ര
Favorite Movies ഗസല്‍, ഗുരു, Paleri Maanikyam, മഴ, മേഘ മല്‍ഹാര്‍, അകലെ, Clay Bird, ഒരേ കടല്‍
Favorite Music ഗസല്‍
Favorite Books The Prophet, ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ, രണ്ടാമൂഴം, നീര്‍മാതളം പൂത്ത കാലം, കാലം, വണ്ടിക്കാളകള്‍, പെണ്ണ്, Le 'miserble, ഖസാക്കിന്‍റെ ഇതിഹാസം, മയ്യഴിപുഴയുടെ തീരങ്ങളില്‍, പുലയപ്പാട്ട്, ആലാഹയുടെ പെണ്‍മക്കള്‍...., മനുഷ്യന് ഒരാമുഖം, ഗുരു സാഗരം, മധുരം ഗായതി