Göran Persson

My blogs

About me

Location Lund, Sweden
Introduction Sedan mer än 30 år är jag politiskt aktiv inom vänstern. Under många av dessa år hjälpte jag till med VPK:s och senare Vänsterpartiets lokala tidning Veckobladet. I besvikelsen över att partiet inte längre ville driva en utåtriktad tidning så tog jag över den och fortsätter ungefär som tidigare med att hjälpa ett antal intresserade och duktiga vänsterskribenter att föra ut deras alster utanför vänsterpartiets rätt snäva inre medlemskrets.