Ipelicious

My blogs

About me

Location Philippines
Introduction Isang espesyal na nilalang na binigyan ng mga Anito ng Dunong at Lakas kalakip ang makapal na nguso.