మనసు పలికే

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Technology
Occupation Software Engineer
Location Hyderabad, Andhra Pradesh, India
Introduction తెలుగు కథలన్నా, తెలుగు మాటలన్నా, తెలుగు పాటలన్నా ఇష్టపడే ఒక తెలుగమ్మాయిని. తెలియకుండానే "నాకు" దూరం చేసుకుంటున్న నా చిన్నారి తెలుగు పాపని ఎత్తుకొచ్చి మళ్లీ తన సింహాసనాన్ని అధిష్ఠింపజేయాలన్న చిన్ని ప్రయత్నమే నా బ్లాగులు.. నా తెలుగు తల్లి ఒడిలో కాకపోయినా, కనీసం పక్కగా వెళుతూ తెలుగు విరజాజుల సౌరభాల్ని ఆస్వాదించాలన్న చిన్న స్వార్థం..