...ระเริงใจ

About me

Location Thailand
Introduction นิตยา ฝั่งสินธุ์ อายุ 42 ปี ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร..... ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลปราณบุรี..... การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต..... กำลังศึกษา พยาบาลศาสตร์บัณฑิตต่อเนื่อง รุ่น16วพบ.ราชบุรี.....