Hoe elitair is het Barleus?

My blogs

About me

Introduction Voor ons maatschappijleerwerkstuk hebben we besloten in de geschiedenis van onze school te duiken met als onderzoeksvraag: Hoe elitair is het Barlaeus? In dit werkstuk willen we vroeger en nu met elkaar vergelijken en onderzoeken hoe leerlingen en leraren tegen de school aan kijken. En hoe dat veranderd is in de loop van de jaren. Zo zullen we proberen een maatschappelijk beeld van het Barlaeus vormen.