Paweł Rey

My blogs

About me

Gender MALE
Occupation Manager
Location Kraków, Małopolska, Poland
Introduction Jestem osobą brutalnie pokrzywdzoną przez organa Państwa, przez "Mafię Urzędniczą" - Skarbówkę, Prokuraturę, Ministerstwa Skarbu, Finansów i Sprawiedliwości - w tzw. "aferze" Polmozbytu i Krakowskich Zakładów Mięsnych. Prokuratura sama umorzyła postępowanie, po 7 latach, w sprawie Zakładów Mięsnych. Nadal toczy się proces, od 2005 roku, w sprawie Polmozbytu, pomimo sfałszowanego aktu oskarżenia, opartego na stronniczej, skompromitowanej przed Sądem opinii biegłego W. Jaworskiego. W tzw. międzyczasie, sądy gospodarcze wydają postanowienia o nielegalnym przejęciu spółki Polmozbyt, jak też NSA stwierdza bezprawne działania UKS, US i IS w Krakowie wobec spółek z Grupy Kapitałowej Zakładów Mięsnych. Wyroki sądów w niczym nie przeszkadzają uzurpatorom nadal rozporządzać majątkiem spółki Polmozbyt, jak też nie powodują rewizji stanowiska fiskusa wobec pokrzywdzonych (ograbionych) spółek z grupy mięsnej. Od czytelników oczekuję komentarzy i aktywnego promowania informacji zawartych w moim blogu.