Urban Market

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Arts
Location Bratislava, Slovakia
Introduction Urban Market v niektorých smeroch vybočuje od mestského spôsobu života a v niektorých smeroch zase od marketu, najmä sortimentom ponúkaných výrobkov a programom, kde majú okrem dizajnu a ručne ponúkaných originálnych diel od desiatok autorov priestor aj workshopy, prednášky, diskusie, koncerty, kreatívne dielne, streetart či módne prehliadky domácich aj zahraničných návrhárov.