Gezim Kopani

My blogs

About me

Gender Male
Industry Religion
Occupation Aktualisht Myfti në rrethin e Pukës , Shqipëri
Location Pukë, Albania
Links Audio Clip, Wishlist
Interests Nga viti 2005 e në vazhdim Gezim Kopani ushtron detyren e Myftiut në rrethin e Pukës. Gëzim Kopani ka lindur në fshatin Meçe-Pukë më datë 01.09.1983. Ai ka mbaruar Medresen e Tiranës. Për tre vjet ka vazhduar studimet në Stanboll dhe me kthimin në Shqipëri përfundoj Fakultetin e Inxhinieri Elektronike. Është njohës i gjuhës Turke. Në vitin 2004 Komuniteti Mysliman i Shqipërisë e emëron Gëzim Kopanin imam në Xhaminë e qytetit Pukë. Ndersa në vitin 2005 Gëzim Kopani emërohet Myftiu i rrethit Pukë detyrë të cilen vazhdon ta ushtroj. Nga viti 2008 – 2013 ka dhënë mësim në lënden e informatikës pranë shkollave: Shkolla 9-vjeçare “Migjeni” Puke, Shkolla e mesme e bashkur Ndue Pjetri Luf, Shkolla 9-vjeçare Shtjefen Gjeçovi Gomsiqe, Shkolla 9-vjeçare Rrape, Shkollen 9-vjeçare Ali Bytyçi Qerret dhe në shkollen e mesme Sabah Sinani Pukë. Gjithashtu Gëzim Kopani ka dhënë mësime islame në lëndet: Kur’an, dhe Histori Islame, pranë qendrës BKI Pukë. Gëzim Kopani është i martuar dhe ka tre fëmije; një djalë dy vajza.
Favorite Books Kur'an