കൂതറHashimܓ

My blogs

About me

Gender MALE
Location എടയൂർ, വളാഞ്ചേരി, കേരളം | 9895 460 920
Introduction കൂതറ....!!! തനി കൂതറ... എന്തും കൂതറകണ്ണിലൂടേ നോക്കൂ.. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി കയറാനുണ്ട്, കുക്കൂതറ...! അതാണെന്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്...