ႏွင္းပြင့္ျဖဴ

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location Cambodia
Introduction စကားသစၥာ မွန္ေသာခါ၀ယ္ ၾသဇာေလးနက္ ေပၚဆီတက္၍ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္၀င္ဧ။္ (ရွင္မဟာသီလ၀ံသ)