นาย ธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ

My blogs

About me

Gender Male
Location เมือง, ราชบุรี, Thailand
Introduction เรียนป.บัณฑิต รุ่นที่12 กำลังศึกษาวิธีการเขียน Blogger ........ นักเรียนฝึกหัด !!!