ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΛΑΔΑΚΗΣ, ΔΡ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ