Eligio Moniz do Rego

My blogs

About me

Gender Male
Industry Non-Profit
Location Dili, Timor-Leste
Introduction Entusiasta Software Livre, utilizador social media, gosta le'e, hakerek, no fahe konyesementu ba malu. Siempre hakarak aprende buat foun ne'ebe relevante ho informasaun teknologia no komunikasaun. Aktividade barak liu mak badiu ba distritu-distritu iha rai laran ;)