வை.வேதரெத்தினம்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation Retired Administrative Officer, Govt. Industrial Training Institute [State Government]
Location ஓசூர், தமிழ்நாடு, India
Introduction தமிழ் வளர்ச்சி, தமிழன்பர்களின் வளர்ச்சி ஆகிய இலக்கு நோக்கிய இனிய உலா !
Interests தனித் தமிழில் பேசுதல், தனித்தமிழில் எழுதுதல், புதிய தமிழ்ச் சொற்களை உருவாக்குதல், தமிழ் வளர்ச்சிக்கு உழைத்தல்.
Favorite Movies திரைப்படங்கள் மனிதனை மடமையாளர்களாக, மடிமையாளர்களாக உருவாக்குகின்றன. திரைப்படமே இல்லாத உலகு தான் இன்றையத் தேவை !
Favorite Music தமிழிசை மட்டுமே பிடிக்கும் மனதில் அமைதியை உருவாக்காத மேற்கத்திய இசை நமக்குத் தேவை இல்லை !
Favorite Books தனித் தமிழில் பதிப்பிக்கப் பெறும் புத்தகங்கள் அனைத்தும் பிடிக்கும்.

For your birthday, your aunt gave you a maple syrup dispenser shaped like a rooster. Please write her a thank-you note:

தமிழர்கள் வடமொழியின் பிடிப்பிலிருந்து விடுபடும் காலம் வரவேண்டும். இதற்குத் தமிழர்கள் அனைவரும் சிந்திக்கும் திறனைப் பெறுவார்களா ?